Netwerk van Ondernemende Juristen

Je kunt het Netwerk van Ondernemende Juristen moeilijk in een hokje stoppen. Er zijn zo’n 450 juridische professionals aangesloten bij onze netwerkorganisatie.

Als zelfstandige juristen en advocaten delen we kennis en gebruiken we het netwerk vooral om onze zakelijke klanten makkelijk toegang te geven tot kennis en capaciteit die we hen alleen niet kunnen bieden.

Goed voor die klanten, maar ook goed voor onze leden. Want door met elkaar contacten te delen komen er interessante nieuwe cliënten en projecten op hun pad.

Nieuwe leden

Floortje van Gelder

Banking & Finance, M&A

Lodewijk Westerwoudt

Financieel Recht, Commerciële Contracten

Max van Verschuer

Vennootschapsrecht, M&A

Nynke Geerts

Energierecht/Reguliering, Bestuursrecht, Civiel Recht, Bedrijfsrecht

Paul Elst

Commerciële Contracten, Intellectueel Eigendom

Wybe van Dijk

Financieel Recht, Vennootschapsrecht