Netwerk van Ondernemende Juristen

Je kunt het Netwerk van Ondernemende Juristen moeilijk in een hokje stoppen. Er zijn zo’n 450 juridische professionals aangesloten bij onze netwerkorganisatie.

Als zelfstandige juristen en advocaten delen we kennis en gebruiken we het netwerk vooral om onze zakelijke klanten makkelijk toegang te geven tot kennis en capaciteit die we hen alleen niet kunnen bieden.

Goed voor die klanten, maar ook goed voor onze leden. Want door met elkaar contacten te delen komen er interessante nieuwe cliënten en projecten op hun pad.

Nieuwe leden

Emilie van Hasselt

aanbestedings- en mededingingsrecht, handhaving, bezwaar- en beroepprocedures/Awb en privacyrecht

Lianne van Vliet

ambtenarenrecht

Tapio Pekelharing

ondernemingsrecht, (internationale) contracten, M&A, blockchain en cryptocurrency

Jaap Vreugdenhil

ondernemingsrecht, contractenrecht, vastgoed en financieringen

Michael Klok

ondernemingsrecht

Wyke de Vos

bestuurs(proces)recht met focus op omgevings- en publiek bouw/vastgoedrecht en ambtenarenrecht

Marie-José van der Heijden

M&A en compliance, ABAC, privacy, cybersecurity

Iwan Smeenk

(ruimtelijk)bestuurs(proces)recht, onteigening, nadeelcompensatie, Wob, (overheids)aansprakelijkheid en subsidies

Liesbeth Berkouwer

bestuursrecht, handhaving en toezicht, subsidierecht, mediaregulering, ruimtelijke ordening, Wob en aansprakelijkheidsrecht

Benjamin van Dijk

banking & finance, M&A, corporate litigation, corporate governance

Jeroen van den Bos

vastgoed transacties, financieringen en juridische begeleiding van projectontwikkelingen, binnenstedelijke herontwikkelingen, herstructureringen

Michiel Prinsen Geerligs

toezicht, compliance, telecom

Kune Burgers

bankrecht, effectenrecht, Wft

Sara van Mourik

IE, contractenrecht, ICT

Sanne Staps

ondernemingsrecht, financieringen, commerciële contracten

Bernadette Benjamins

vastgoed, energie

Marieke Andringa

M&A, commeriële contracten