Het blijft toch balen

Wij hebben er in het OJ netwerk veel mee te maken: afwijzing. Bij de meeste opdrachten kan er immers uiteindelijk maar één netwerkcollega de klus daadwerkelijk krijgen. Ook al is het in de zakelijke sfeer, het schuurt toch altijd een beetje. Als zelfstandige juridische ondernemer ben je zelf je onderneming, dus het is haast onvermijdelijk dat het je ook persoonlijk iets doet. Vanuit OJ realiseren we ons dat en zijn we zo zorgvuldig mogelijk, maar het kan best zijn dat je dat niet altijd zo ervaart. 

Laat ik daarom even uitleggen hoe we werken. Ook in de hoop dat het dan wat minder een black box voor je is.

 

 1. Grote opdrachten breed uitgezet
  Als we vanuit OJ een vraag van een van je netwerkcollega’s uitzetten, proberen we ervoor te zorgen dat iedereen die mogelijk geschikt is om deze cliënt te bedienen, zich aangesproken voelt. We moeten immers vanuit het belang van die cliënt en de doorverwijzende netwerkcollega zorgen dat ze de beste kunnen kiezen.
 2. Bescherming van klantrelaties
  Bij dit soort uitvragen vermelden we nooit de naam van de cliënt (tenzij we in de haast eens een foutje maken). Dat is niet omdat die cliënt dat niet op prijs stelt, maar omdat het niet onze klant, maar een zakenrelatie van een van je netwerkcollega’s is. We willen die relatie beschermen en zorgen dat we grip houden op het proces.
 3. Kijken met de bril van de cliënt
  Als je reageert op zo’n oproep inventariseren we alle reacties aan de hand van de informatie die de betrokken netwerkcollega over de klant en de opdracht gegeven heeft. We proberen er zoveel mogelijk naar te kijken zoals een klant zou doen. Dus er is geen ruimte voor vriendjespolitiek oid.
 4. Aanpassingsmogelijkheid
  Dreig je in deze fase af te vallen door iets wat je zelf in de hand hebt, bijv je tariefstelling? Dan laten we je dat even weten zodat je kunt overwegen om iets aan te passen.
 5. Geen reële kans? Geen voordracht
  OJ collega’s die reageerden, maar waarvan we denken dat er geen echte kans is dat ze de klus krijgen worden niet voorgedragen bij de klant. Dat doen we omdat het schadelijk kan zijn voor hun imago om als kansloze kandidaat over tafel te gaan bij potentiële opdrachtgevers. Er is namelijk weinig zo schadelijk voor je imago bij klanten als de indruk dat je je te makkelijk kandideert voor elke willekeurige klus. Val je af in deze fase dan kunnen we je vanuit OJ meestal goed uitleggen waarom je geen kans maakte.
 6. Doorverwijzer heeft de controle
  Alle OJ collega’s die een kans kunnen maken, geven we door aan de netwerkcollega die het contact met de klant onderhoudt. Hij of zij kent de klantorganisatie het best en heeft het laatste woord over wie er een introductie bij zijn of haar relatie krijgt.
 7. Klant kiest
  Het komt veel voor dat we meerdere mensen om verschillende redenen kansrijk vinden. De rol van het netwerk is om de relaties van netwerkcollega’s de best mogelijke opties aan te dragen. We willen niet op de stoel van die klant gaan zitten en bieden hen dus regelmatig meerdere opties.
 8. Niet altijd feedback als je het niet wordt
  Wordt je wel voorgedragen, maar krijg je toch de klus niet? Dan is het vaak een beetje gissen waar dat aan gelegen heeft. De meeste cliënten geven namelijk geen feedback over hun keuze. Ze kiezen gewoon en voor hen is de kous daarmee af. Het voelt voor de doorverwijzende netwerkcollega meestal ook niet prettig om zijn of haar client dan nog te chasen voor een toelichting bij elke jurist die ze afgewezen hebben. Het enige wat we je dan aan feedback nog kunnen geven is wat we kunnen afleiden uit de uiteindelijke keuze die de cliënt maakt.

OJ telt heel veel goede mensen. Dat maakt het ook zo waardevol voor je klanten als jij hen zelf een keer niet kunt helpen. Maar zit je een keer niet aan de doorverwijzende, maar aan de ‘halende kant’ en reageer je op een mooi project wat voorbijkomt, dan heb je vaak sterke  concurrenten. En hoewel we je gunnen dat je elke klus krijgt waarvoor je je vinger opsteekt, we kunnen niet anders dan zo zuiver mogelijk ons werk doen. Als je er van baalt als je afgewezen wordt is het dus zaak om goed de projecten te kiezen waarvoor je pitcht. 

Daarover volgende keer meer.