Kwaliteitscriteria

Ervaring leert dat naast objectieve altijd ook subjectieve criteria een rol spelen als juristen elkaars kwaliteiten beoordelen. Als netwerkorganisatie proberen we een goed midden te vinden. Naast het oordeel van vakbroeders en zusters en dat van de mensen in de centrale organisatie, speelt daarbij vooral het oordeel van opdrachtgevers een belangrijke rol.

Onze collega’s in het Netwerk van Ondernemende Juristen voldoen aan de volgende criteria:

 • Je hebt op academisch niveau Rechten gestudeerd aan een Nederlandse of gelijkwaardige buitenlandse universiteit. Op verzoek overleg je je bul.

 • Je bent ‘vakvolwassen’ in die zin dat je zelfstandig en zonder leiding of toezicht je vak kunt uitoefenen.

 • Je hebt het vak op hoog niveau geleerd en dat blijkt uit meerdere jaren (>5) juridische werkervaring bij een gerenommeerd advocatenkantoor dan wel de juridische afdeling van een grote onderneming of overheidsinstelling.

 • Je bent, ook recent nog, aantoonbaar werkzaam geweest in het type functies of opdrachten waarvoor je in aanmerking wilt komen bij de doorverwijzingen via het netwerk.

 • Je kunt concreet maken hoe jouw specifieke kennis en kunde voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde kan zijn en hebt een realistisch beeld van je positie in de markt.

 • Je professionaliteit als zelfstandig ondernemer en vakmanschap als jurist is aantoonbaar met positieve referenties van je recente opdracht- / werkgevers. Van de drie laatste opdrachtgevers zijn ten minste 2 positief ten aanzien van het professionele niveau in relatie tot de opdracht en het gehanteerde tarief.

 • Je hebt een voor juristen gangbare beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die ten minste dekking biedt tot Euro 500.000 per aanspraak.

 • Je bent een ondernemer voor de inkomstenbelasting, blijkend uit investeringen, acquisitie inspanningen, KvK inschrijving en BTW nummer.

 • Je bent niet verbonden aan een organisatie of samenwerkingsverband die juristen in dienst heeft, inhuurt of bemiddelt (geen probleem als je in de database van bemiddelaars staat natuurlijk).

 • Kennis en vaardigheden worden stelselmatig onderhouden, niet alleen door “learning on the job” en zelfstudie, maar ook door met vakgenoten op een gestructureerde manier kennis uit te wisselen en/of opleidingen te volgen. Als norm hanteert het netwerk de eisen voor de permanente opleiding voor de Advocatuur. De praktijk van juristen in het netwerk is echter zeer divers en leent zich niet altijd voor toepassing van dat kader. Voldoen de opleidingsinspanningen niet in termen van de eisen voor permanente opleiding voor de advocatuur, dan kan de jurist in kwestie motiveren en desgewenst aantonen waarom dit ook op langere termijn geen belemmering vormt voor de kwaliteit van zijn of haar dienstverlening.

 • Je onderschrijft het professionele statuut zoals neergelegd in de Gedragsregels voor Zelfstandige Juristen en de wijze en doelstelling van samenwerking binnen het Netwerk van Ondernemende Juristen. 

 • Je bent in staat en bereid om periodiek - of als daar naar het oordeel van de centrale organisatie van het netwerk aanleiding toe is - mee te werken aan tussentijdse beoordeling(en) van je professionele kwaliteit.