Onze collega’s in het Netwerk van Ondernemende Juristen voldoen aan de volgende criteria:

 • Je hebt op academisch niveau Rechten gestudeerd aan een Nederlandse of gelijkwaardige buitenlandse universiteit. Op verzoek overleg je je bul.
 • Je bent ‘vakvolwassen’ in die zin dat je zelfstandig en zonder leiding of toezicht je vak kunt uitoefenen.
 • Je hebt het vak op hoog niveau geleerd en dat blijkt uit meerdere jaren (>5) juridische werkervaring bij een gerenommeerd advocatenkantoor dan wel de juridische afdeling van een grote onderneming of overheidsinstelling.
 • Je bent, ook recent nog, aantoonbaar werkzaam geweest in het type functies of opdrachten waarvoor je in aanmerking wilt komen bij de doorverwijzingen via het netwerk.
 • Je kunt concreet maken hoe jous specifieke kennis en kunde voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde kan zijn en hebt een realistisch beeld van je positie in de markt.
 • Je professionaliteit als zelfstandig ondernemer en vakmanschap als jurist is aantoonbaar met positieve referenties van je recente opdracht- / werkgevers. Van de drie laatste opdrachtgevers zijn ten minste 2 positief ten aanzien van het professionele niveau in relatie tot de opdracht en het gehanteerde tarief.
 • Je hebt een voor juristen gangbare beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die ten minste dekking biedt tot Euro 500.000 per aanspraak.
 • Je bent een ondernemer voor de inkomstenbelasting, blijkend uit investeringen, acquisitie inspanningen, KvK inschrijving en BTW nummer.
 • Je bent niet verbonden aan met een organisatie of samenwerkingsverband die juristen in dienst heeft, inhuurt of bemiddelt. (geen probleem als je in de database van bemiddelaars staan natuurlijk)
 • You systematically maintain your knowledge and skills and you can also demonstrate this. So not only "learning on the job" and self-study, but you also invest in development by exchanging knowledge and / or training with colleagues in a structured way.Als norm hanteren we de eisen voor de permanente opleiding voor de Advocatuur. De praktijk van juristen in het netwerk is echter zeer divers en leent zich niet altijd voor toepassing van dat kader. Voldoen de opleidingsinspanningen niet in termen van de eisen voor permanente opleiding voor de advocatuur, dan kan de jurist in kwestie motiveren en desgewenst aantonen waarom dit ook op langere termijn geen belemmering vormt voor de kwaliteit van zijn of haar dienstverlening.
 • You conform to the professional status that is laid down in the Code of Conduct for Independent Lawyers.
 • If there is reason to do so in our opinion, you will participate in an interim assessment of your professional quality.
 • You endorse the objective and method of collaboration within the Network of Entrepreneurial Jurists.