Ik wil me aansluiten

Qua opzet lijkt het Netwerk van Ondernemende Juristen misschien wel het meest op de internationale netwerken van advocatenkantoren. Alleen gaat het in ons geval natuurlijk niet om kantoren. Als netwerk verbinden we vrijwel alle goeie onafhankelijke juridische professionals die in Nederland in de (groot) zakelijke markt actief zijn.

Voor onze klanten en voor onszelf delen we in OJ-verband kennis en contacten en vooral: interessante juridische opdrachten. Dat doen we zonder enige concessie aan onze onafhankelijkheid en met behoud van alle kernwaarden van ons beroep. Elk van de leden van het netwerk opereert dus vrij en onder zijn of haar eigen vlag.

Om misverstanden te voorkomen: het Netwerk van Ondernemende Juristen is dus geen advocatenkantoor of detacheringsbureau en ook geen platform voor leads of zoiets.

Voor iedereen?

Nee, niet iedereen kan zich bij het netwerk aansluiten. Dat heeft te maken met het type cliënten en projecten dat we met elkaar bedienen. En we leggen de lat hoog.

We werken over het algemeen vooral voor de grote (internationale) advocatenkantoren, ondernemingen of overheidsdiensten. OJ leden hebben vaak ook een achtergrond bij dat soort organisaties. Of ze hebben er het vak geleerd, of ze hebben er opdrachten voor uitgevoerd.

De criteria die we hanteren vind je hier.

Overweeg je je aan te sluiten? Meld je dan hieronder aan voor een afspraak. Het helpt trouwens als je door een van de OJ leden wordt geïntroduceerd.

Wat heb ik aan OJ?

A. Een betere propositie en extra omzet:
Als solo jurist ben je relatief snel ‘uitverkocht’. Met het omvangrijke netwerk kun je je relaties veel meer kennis en meer capaciteit bieden dan in je eentje. Uiteraard deel je in de omzet die anderen dankzij jouw doorverwijzingen realiseren.
B. Ingangen en opdrachten bij nieuwe klanten:
Uit de doorverwijzingen waarmee netwerkcollega’s kun klanten van dienst zijn, ontstaan ingangen bij interessante nieuwe klanten. Opdrachten waarvoor je alleen als netwerklid in aanmerking komt.
C. Kennisdeling en de kracht van het collectief:
Je kunt je wel voorstellen hoeveel kennis en ervaring zo’n enorme groep professionals samen bezit. Via de besloten online omgeving en informele onderlinge contacten kun je die gebruiken.

OJ Academy: daarnaast organiseert het netwerk ook allerlei zaken die je alleen moeilijk voor elkaar krijgt. Zoals maatwerk leergangen en cursussen, vakgroepoverleggen, intervisie, of andere dingen waar je belang aan hecht. Samen kunnen en weten we meer.

Aansluitprocedure

1

Je meldt je aan voor een kennismaking via de website, of via een van de OJ leden.

2

Als je trackrecord niet eenvoudig te controleren is, vragen we je om referenties.

3

Pas je binnen het profiel dan nodigen we je uit voor een gesprek.

4

De zittende leden van het netwerk kunnen zich na je voordracht uitspreken over jouw toetreding.

5

Hebben het netwerk en jij elkaar iets te bieden, dan dragen we je voor voor deelname.

6

Zijn er geen bezwaren, dan ben je one of us!

Verdienmodel

Net als een groot advocatenkantoor draait het netwerk om het delen van kennis en contacten, met als doel klanten meer te kunnen bieden. Leidt dat tot omzet, dan delen de betrokken netwerkleden die. Anders dan binnen meer traditionele samenwerkingsverbanden doen wij dat alleen alleen per project of per klant. Zo behouden we onze vrijheid en onafhankelijkheid.

Financieel werkt het als volgt: Ben je degene die de opdracht uitvoert dan bepaal je zelf je tarief. 20% van die omzet draag je af aan de centrale organisatie die als ‘clearing house’ binnen de groep optreedt.
Ben jij degene die het contact met de klant gelegd heeft, dan ontvang je 10% van de omzet die daaruit voortvloeit. Met de resterende 10% houden we de centrale organisatie van het netwerk draaiend

Het idee is dat ‘halen’ en ‘brengen’ elkaar een beetje in evenwicht houden. Soms kost het je wat, en soms levert het iets op. De balans daartussen heb je zelf in de hand.

Uiteraard delen we alleen in datgene wat via het netwerk tot stand gekomen is. Dat is juist het mooie van deze opzet. Daarbuiten gaat iedereen nog steeds zijn eigen gang.