Masterclasses verbintenissenrecht: Grotius niveau voor OJ prijs.

 

Leergang verbintenissenrecht

Data:  22 en 29 mei, 19 juni, 3 juli en 18 september 2017*
Tijd:  19:00-22:15 uur (pauze 20:30-20:45)
Locatie: EmmaHouse, Emmastraat 40, Amsterdam
Investering: € 995 voor de hele serie (Bijdragende OJ-leden), € 1.095 voor de hele serie (Basic OJ-leden), € 1.250 voor de hele serie (Introducés).
alle prijzen zijn excl. BTW; * is er een avond dat je verhinderd bent? Stuur gerust een vervanger.
Ik geef me op

In de serie Masterclasses Verbintenissenrecht is verdieping gegarandeerd. In een besloten setting met top-docenten en gelijkgestemde ervaren professionals ga je aan de slag. Het huiswerk tussen de sessies zorgt voor extra verdieping. Een prima manier om er zeker van te zijn dat je weer helemaal bij bent EN al je PO punten voor een heel jaar te halen.

Kortom: niet meer nadenken en meteen inschrijven.

N.B.: het aantal plaatsen is bewust beperkt gehouden om het besloten interactieve karakter te waarborgen. Plaatsen voor deze masterclasses worden vergeven op volgorde van aanmelding.

Doelgroep

Deze serie Masterclasses is er speciaal voor die OJ netwerkleden – al dan niet ingeschreven als advocaat – die hun kennis van het verbintenissenrecht willen verdiepen en opfrissen.

Inhoud:

Tijdens de Masterclasses komen de volgende onderwerpen aan bod:


22 meiAandachtspunten internationaal contracteren door mr. dr. J.A. van der Weide  

Het internationale contracteren kent diverse specifieke aspecten waarop de praktijkjurist bedacht moet zijn. De invloed van het Anglo-Amerikaanse recht zorgt voor clausules en rechtsbegrippen die zich niet altijd goed laten vertalen naar het Nederlands recht. Kwesties als vertegenwoordiging, zekerheidsrechten, rechtskeuze en wijze van geschillenbeslechting worden van bijzonder belang. In de cursus gaat de docent in op deze en andere specifieke aandachtspunten bij het internationaal contracteren, de betekenis van diverse Anglo-Amerikaanse rechtsbegrippen en de wijze waarop deze vertaald kunnen worden naar Nederlandsrechtelijke contracten.


29 mei: Boetebedingen door mr. C.R. Christiaans

Boetebedingen komen voor in tal van varianten, en op veel meer manieren dan in de praktijk vaak wordt herkend. Daarnaast spelen boetebedingen steeds vaker een rol als onderdeel van aansprakelijkheidsregelingen. In consumenten verhoudingen is er veel aandacht voor het onderwerp in de context van Europees consumentenrecht en rechtspraak van het Hof van Justitie, maar ook in professionele verhoudingen kunnen boetebedingen tot onverwachte (en onvoorziene) gevolgen leiden. Tijdens deze bijeenkomst worden alle aandachtspunten besproken, en worden praktische tips gegeven hoe met boetebedingen kan worden omgegaan.


19 juni: Overeenkomsten in het ondernemingsrecht door mr. T. Melchers

Samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen komen voor in alle soorten en maten. Ze verschillen qua onderwerp, omvang, vorm, doelstelling, duur en complexiteit afhankelijk van wat partijen met de samenwerking beogen. Bij “overeenkomsten in het ondernemingsrecht” wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk ingegaan op de structuur en inhoud van overname – en aandeelhoudersovereenkomsten. Daarbij komen koopprijs bepalingen, (opschortende) voorwaarden, garanties, vrijwaringen en due diligence, maar  ook tag & drag along, managementparticipatie, verschillende soorten aandelen, statutaire doorwerking en stemafspraken aan de orde.


3 juli: De cirkel van het contractenrecht door prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem.  

Tijdens deze sessie komen zo’n 50 arresten van de Hoge Raad aan bod over de hele cyclus van het contracteerproces van totstandkoming t/m ontbinden en alles wat er tussen zit. Na afloop ben je weer helemaal bijgepraat.


18 septemberTotstandkoming van overeenkomsten, letters of intent, vertegenwoordiging en mededelings- en informatieplichten  door prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem   

De vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen, en vragen over het geval dat partijen vóór contractsluiting na (lange) onderhandelingen weglopen, roepen regelmatig vragen op in de rechtspraak. Ook heeft de hoge raad recent een nieuwe serie aan arresten gewezen over het onderwerp vertegenwoordiging en – last but not least – ook over mededelingsplichten en onderzoeksplichten. Kortom reden genoeg om oude en nieuwe kennis weer eens op te frissen!


Programmaopzet:

  • vijf avondsessies;
  • Grotius niveau;
  • 20 PO punten (max.): 3/sessie +1 PO punt per gemaakt huiswerk/sessie;
  • huiswerk: het cursusmateriaal is te vinden op een speciaal daarvoor ingerichte online omgeving.

Je investering:

Door als OJ leden samen in te kopen realiseren we een korting.

  • Basic OJ-leden betalen € 1.095 exclusief BTW voor de hele serie Masterclasses (dat is nog geen € 55 per PO-punt);
  • OJ leden die de collectieve activiteiten van het netwerk financieel ondersteunen als professional of business member maken de OJ Academy mede mogelijk en betalen daarom slechts € 995 exclusief BTW voor de hele leergang (nog geen € 50 per PO-punt);
  • Wil je maar een of een paar avonden volgen? Meld je ook dan aan. Als er op die avonden plaats is kun je aanschuiven. Je kosten per avond zijn dan € 219,- (Basic) of € 199,- (Professional/Business);
  • Ben je geen OJ lid en wil je wel deelnemen aan de serie Masterclasses dan betaal je € 1.250 exclusief BTW voor de hele leergang of  € 250 exclusief BTW per avond – mits er plaatsen beschikbaar zijn.

Je docenten:

Je docenten zijn: Prof. mr. dr. T.H.M. Van Wechem, mr. C.R. Christiaansmr. dr. J.A. van der Weide en mr. T. Melchers, allen docenten voor Grotius en met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van verbintenissenrecht. OJ Academy organiseert deze serie Masterclasses in samenwerking met Lawatwork.

Ik geef me op

 

Geïnteresseerd in wat de OJ Academy tot de zomer nog meer aan workshops te bieden heeft, kijk dan eens hier.