Data: 2 september, 14 oktober, 4 november en 9 december
Tijd: 19.00-22.15 uur (pauze 20.30-20.45)
Locatie: Amstel 228, 1017 AK Amsterdam
Investering: €650,- voor de hele reeks (‘Professional’ en ‘Business’ leden), €750,- voor de hele reeks (‘Basic’ leden), €850,- voor de hele reeks (niet OJ-leden)

Alle prijzen zijn ex BTW. Wil je maar een of een paar avonden volgen? Meld je ook dan aan.

In het kader van de OJ Academy starten we vanaf september een nieuwe reeks masterclasses van prof. mr. dr. Edwin van Wechem. Je kunt je inschrijven voor de hele reeks (dan heb je meteen een fors aantal PO punten binnen), of voor één of meer avonden.

Wat je ook kiest, tijdens deze Masterclasses ga je op hoog niveau met het vak aan de slag in een kleine groep gelijkgestemde professionals. De opzet is simpel: 4 avonden, select gezelschap want het aantal plaatsen is beperkt, Grotius niveau, 3 PO punten per avond en als OJ leden samen realiseren wij een korting.

Doelgroep:
Deze serie Masterclasses is er speciaal voor die OJ netwerkleden – al dan niet ingeschreven als advocaat – die hun kennis van ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht willen verdiepen en opfrissen.

Inhoud:
Tijdens de Masterclasses komen de volgende onderwerpen aan bod:

2 september: De cirkel van het contractenrecht
Tijdens deze sessie komen belangrijke arresten van de Hoge Raad aan bod over de hele cyclus van het contracteerproces van totstandkoming t/m ontbinden en alles wat er tussen zit. Met name op het gebied van ontbinding en opzegging is er in 2018 het nodige te doen geweest. Ook in 2019 zijn er nog arresten gewezen die het thema opzegging verder aanscherpen. Na afloop ben je weer helemaal bijgepraat.

14 oktober: De vaststellingsovereenkomst
Elke jurist heeft wel eens te maken met de vaststellingsovereenkomst. Wetstechnisch gezien blijft het een moeilijke overeenkomst met specifieke kenmerken, waarover veel rechtspraak bestaat. Een fout is snel gemaakt met grote en/of vervelende gevolgen voor de cliënt. Tijdens de cursus behandelt Van Wechem de wetstechniek in combinatie met praktijkvoorbeelden en rechtspraak. De nadruk ligt daarbij op voorbeelden van vaststellingsovereenkomsten bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten, fiscale geschillen en de afronding van contractuele relaties. Na het volgen van deze cursus kun je precies de waarde van deze overeenkomst inschatten en leer je valkuilen en problemen herkennen zodat je hierop kunt anticiperen.

4 november: Actualiteiten aansprakelijkheid
Van Wechem bespreekt in één avond de actualiteiten rondom het aansprakelijkheidsrecht. Het precieze programma wordt vanwege het actuele karakter kort voor de cursus definitief vastgesteld. Hij behandelt de onderwerpen aan de hand van de meest recente én spraakmakende arresten van de Hoge Raad. De insteek van de cursus is erop gericht om een vertaalslag van de theorie naar de praktijk te maken.

9 december: Aansprakelijkheidsrecht in de ondernemingsrechtelijke praktijk: mededelings- en onderzoeksplicht inclusief schadebegrip bij overnames
Van Wechem gaat uitgebreid in op het gebruik en de uitleg van het begrip ‘schade’ in het geval van overnameovereenkomsten. ‘Het probleem is dat partijen hierover weliswaar een specifieke regeling in de overnameovereenkomst opnemen, maar dat het begrip “schade” vaak wordt genoemd zonder dat duidelijk is wat hen met dat begrip dan precies voor ogen stond’, aldus Van Wechem. ‘Doelen ze hiermee op de definitie van het begrip schade, of ook op het feit dat ze daarmee een regeling hebben willen treffen over de wijze van schadebegroting? Kortom: schadebegrip en schadebegroting zijn voor professionals en partijen vaak ondoorzichtig.’

Je investering:
De kosten voor de Masterclasses zijn gekoppeld aan de aansluitvorm die je gekozen hebt (nog niet gekozen? Klik hier).

  • voor ‘Professional’ en ‘Business’ leden: €650,- voor de hele reeks Masterclasses of €175,- per avond;
  • voor ‘Basic’ leden: €750,- voor de hele reeks Masterclasses of €200,- per avond;
  • voor niet-OJ leden: €850,- voor de hele reeks Masterclasses of €225,- per avond.

Alle prijzen zijn ex BTW en de facturen ontvang je rechtsreeks van de docent.

Schrijf je hier in!