‘Als ik mezelf ook maar één moment zou betrappen op herhaling, zou ik stoppen!’

Olle Postma

Naam: Olle Postma (43), gespecialiseerd in IT, data(protection), privacy en commercial contracts.

Aangesloten bij het netwerk sinds: 2014. 

Olle, begonnen bij Houthoff, werd al jong partner bij Abeln. De stap naar zelfstandig ondernemerschap en de richting die hij daarin gekozen heeft, volgden daar logisch uit voort. Hieronder lees je meer over zijn weg van betaalde top naar de vrijheid van je eigen business, het aanbrengen van focus en zijn visie op de markt… 

 

‘Put your money where your mouth is’

‘Nadat ik mijn advocaatstage bij Houthoff afgeronde (2001-2004), ben ik 4 maanden gaan reizen door Latijns Amerika. Bij terugkomst werkte ik korte tijd bij de Dexiabank waarna ik weer terugkeerde in de advocatuur. Ik sloot me aan bij Abeln advocaten. Daar bouwde ik een brede ondernemingsrechtelijke procespraktijk uit. Meer en meer kwamen er IT-gerelateerde vragen langs. Met name de webshops waren toen erg in opkomst. Ik merkte toen al dat die onderwerpen mij enorm trokken. Omdat ik heel zelfstandig werkte, veel ideeën had over hoe we Abeln als kantoor (nog) mooier, beter en efficiënter konden inrichten (onder meer op IT en wat nu heet: legal tech), zei Quintus Abeln in 2006 tegen me: ‘put your money where your mouth is, Olle’ en vroeg mij om toe te treden tot de maatschap.’

‘In de maatschap kreeg ik volledig carte blanche voor mijn plannen en toch… miste ik iets. Ik wilde van grotere toegevoegde waarde zijn voor mijn cliënten en niet alleen ingeschakeld worden tijdens piek- en (daarmee vaak:) crisis/conflictmomenten. Ik wilde meebouwen aan de producten en diensten van de ondernemer, van begin tot eind’.

 

Ondernemend Jurist

‘In 2011 maakte ik de switch naar het zelfstandig ondernemerschap. Die stap was niet eens een grote; ik was eigenlijk al aan het ondernemen, maar dan in de relatieve veiligheid van een maatschap die al 30 jaar bestond. Ik begon voor mezelf. Mijn eerste interimklus was direct in de hightech, op de High Tech Campus in Eindhoven. Al snel volgden meer klussen die meer en meer een technische edge kregen; in sport, telecom, softwareontwikkeling, banken – altijd kwam dat IT-aspect (en daarmee: privacy) erbij kijken. Dat werk verkreeg ik deels via de bureau’s en deels uit mijn eigen netwerk. Later liepen veel klussen via het Netwerk van Ondernemende Juristen – een club in Amsterdam…echt de moeite waard je bij aan te sluiten.’

 

Bron van werk

‘Eigenlijk heb ik pas sinds 3 jaar echt een duidelijke keuze gemaakt voor het soort projecten en zaken dat ik aan wil nemen. Ik wilde doen wat ik leuk vond; IT & Privacy, en volgde met veel plezier de Grotius Informaticarecht. Nu eet-leef-slaap-woon-werk-en-hobby ik het.’

‘Die focus maakt ook dat ik klussen doorverwijs die niet in mijn straatje passen: direct naar oude bekenden, maar inmiddels ook al een tijd via OJ naar netwerkcollega’s. Dat is wel een moment van ontwaken geweest, het bewust worden van het feit dat ik ook die commerciële kant van dat netwerk kon gebruiken. Op voorhand was ik niet overtuigd van de capaciteit van OJ’s netwerk, maar eerlijk gezegd wist ik ook niet wie er rondliepen. Door de tijd heen merkte ik dat het netwerk wel werkte en kreeg ik het vertrouwen dat klanten mij nooit zouden kunnen verwijten dat doorverwijzing via OJ tot een minderwaardige oplossing leidde. Ik zeg nu dus vrij snel: bel Marijn even.’

 

Booming business…

‘In mijn werk zie ik een duidelijke shift. Daar waar voorheen de bulk van het werk vooral aan de ‘hard IP-kant’ zat – de algemene commerciële contractering van hard- en softwareproducten- en diensten – zit de groei nu met name in Privacy, de ‘zachte’ IT kant. Dat heeft te maken met de groeiende waarde van data voor ondernemingen en overheid  (“het nieuwe goud”) en grootse technologische ontwikkelingen (zoals de blockchain en smart contracts). Dit alles in een tijd van (verhoogde aandacht voor) dreigend terrorisme, de politieke situatie in de VS en daardoor een dichter naar elkaar toe trekkend Europa; allemaal ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwerp privacy. Tel daarbij op de op korte termijn in werking tredende verordeningen en richtlijnen uit Brussel die direct of indirect van invloed zijn op de inrichting van IT en de verwerking van persoonsgegevens, terwijl de meegegeven kaders verre van duidelijk zijn. Een fantastische mix van (f)actoren die ervoor zullen zorgen dat de juristen op dit vakgebied voorlopig voldoende te doen hebben.’

 

Kwaliteit: hoe bewaak je die?

‘IT en Privacy zijn als rechtsgebied constant in ontwikkeling. De techniek evolueert, inzichten van de politiek veranderen, de belangen zijn telkens anders. Dat maakt het juist leuk en uitdagend, maar je moet wel bijblijven. Hoe ik dat doe? Om te beginnen lees ik alles wat los en vast zit op het gebied van IT en Privacy waarbij het niet enkel juridisch getinte onderwerpen zijn die ik volg. Daarnaast heb ik mijn specialisatie kunnen uitbreiden en verstevigen met de Grotius Informaticarecht, een aanrader. De meeste informatie verkrijg ik via social media (met name LinkedIn) en media (o.m. de relevante tijdschriften maar ook BNR Digitaal, podcasts zoals de Technoloog en de Correspondent). Ik bezoek ook veel congressen en seminars en leen mij graag voor sessies met ondernemers om vrijuit te sparren over de uitdagingen waarvoor zij staan bij de (door)ontwikkeling van hun ideeën.’

‘IT en Privacy juristen zijn daarnaast veelal heel open in het bespreken van dilemma’s waarmee zij zich geconfronteerd zien. Dat maakt het waardevol samen te sparren. Heel leuk en zinvol. Met veel plezier neem ik in dat kader bij OJ het stokje over van netwerkcollega Terence Samson om weer eens een meeting voor de IT vakgroep te organiseren. Dergelijke bijeenkomsten kunnen het werk voor iedere jurist makkelijker maken en bovendien: gezellig’.