‘Maak ruimte voor flexibel talent’ (Toekomstvisie ABN AMRO)

Hoogopgeleide ZZP’ers, de zelfstandige professionals, nemen in aantallen sterk toe, voorziet ABN AMRO in haar rapport ‘De ZP’er komt eraan’. Voor menig ondernemende jurist geen nieuws natuurlijk, maar het is interessant om te zien hoe deze trend doorzet. Volgens de bank lijkt de arbeidsmarkt van de toekomst in geen velden of wegen op de huidige.

Frisse blik van zelfstandigen
Samenwerken in tribes, flexibele inhuur als innovatiebron en opdrachtgevers raten via een platform: ABN AMRO voorziet dat netwerken voor veel organisaties de toekomst zijn. De bank bepleit zelfs dat bedrijven hun vaste personeelsbezetting omlaag brengen om ruimte te maken voor flexibel talent en de frisse blik van zelfstandige professionals.

Niet denken in functies, maar in taken
De bank beschrijft in het rapport ook de verschillen tussen generaties van zp’ers, waaruit blijkt dat de nu opkomende groep zelfstandigen veel minder ‘money driven’ is en minder belang hecht aan de contractsvorm waarin ze werken. Volgens de bank moeten organisaties het onderscheid tussen vast en flex ook meer loslaten en niet meer moeten denken in functies, maar in rollen, taken en verantwoordelijkheden.