Tips voor je aangepaste business plan

2003, 2008, 2020
Het is m’n derde. Ok, deze keer is hij van een andere orde want de oorzaak komt uit een andere hoek, maar in the end is het gevolg van de pandemie ‘gewoon’ weer een economische crisis. Wellicht heftiger, maar hij zal lijken op voorgaande crises.

Realiseer me dat het voor sommigen die (nog) geen buffer hadden opgebouwd misschien anders voelt, maar de realiteit is dat verreweg de meeste zelfstandige advocaten en juristen het wel even kunnen uitzingen als hun business terugloopt. Een van de belangrijkste tips die ik voorbij zie komen is dan ook: blijf rustig. Ga niet ‘spartelen’. Temeer ook omdat we met z’n allen nog niet kunnen overzien wat de werkelijke impact op onze markt gaat zijn.

Maar als zelfstandig ondernemer moet je natuurlijk nu al wel een beetje in scenario’s beginnen te denken. Hoe die eruit zien is voor ieder van ons een beetje anders, dus ik kan ze niet voor je uittekenen. Ik ga je wel een paar IN/OUT pointers meegeven die je erbij kunt gebruiken.

OUT: Koude acquisitie, want dat beschouwen veel mensen nu als ‘not done’.
IN: Verdieping en verbreding van relaties met bestaande klanten.

OUT: De advocatenstijl die men kenschetst als ‘ de straatvechter’ of ‘de gestrekt been benadering’.
IN: Coöperatieve benadering, gericht op minimale schade aan relatie en imago.

OUT: “Traditionele’ full service advocatenkantoren.
IN: Grote internationale kantoren, specialistische boutiques, trusted advisors, Alternative Legal Service providers.

OUT: Generalisten, die voor allerlei onderwerpen en bedrijven inzetbaar zijn.
IN: Specialisten met duidelijke inhoudelijke-, of niche oriëntatie.

OUT: Meerjarenplannen en hei-sessies.
IN: Dagelijkse/wekelijkse (virtuele) afstemming rondom concrete per individu toebedeelde acties.

OUT: Langdurige interim-opdrachten, zwangerschapsvervanging ed. want in tijden van crisis zijn interimmers taboe in veel organisaties.
IN: Gerichte projecten en adviesopdrachten met meetbaar resultaat en directe toegevoegde waarde.

OUT: Alles wat de kostprijs van juridische diensten voor klanten verhoogt zonder overduidelijke toegevoegde waarde.
IN: Lean & mean, maar vooral evident intelligent georganiseerde dienstverlening.

OUT: Groei van advocatenkantoren en juridische afdelingen door toenemende ‘head count’.
IN: Flexibele schil en on-demand uitbesteding via platforms.

OUT: De A.I. blockchain legal tech hype.
IN: Gebruik van technische tools die hun nut en rendement bewezen hebben.

OUT: Opdrachten die voor de cliënt een soort openeindfinanciering van juridisch werk inhouden.
IN: Capped fee afspraken.

OUT: Kantoren, solitair juridisch handwerk en dag in dag uit in afzondering achter je bureau.
IN: Tech-enabled online collaboration. Ook al zitten we alleen achter ons (thuis)bureau, we zijn constant connected via Teams, Meet, Zoom, Slack, Chat, Skype, etc.

OUT: Papieren brieven en contracten, ‘natte handtekeningen’, kopieer- en scanmachines en de aardige mensen die er zijn om dat alles voor je te verzorgen.
IN: 100% digitaal en zelfvoorzienend werken.

OUT: reiskosten en reistijd op je factuur en in de file staan voor een afspraak van een uur.
IN: in een oogwenk geplande online meetings

Ben benieuwd naar je aanvullingen. Wat ik met dit lijstje vooral wil zeggen is dat je bij je scenarios voor het post-corona tijdperk, rekening moet houden met het gegeven dat de markt echt verandert. Een aantal ontwikkelingen waren al gaande en worden door de huidige situatie versneld, andere zijn echt nieuw. Overall ben ik optimistisch. Ik verwacht dat wat er nu gebeurt op termijn goed kan uitpakken voor zelfstandige juridische ondernemers.

Maar je zult het niet kado krijgen, er komen zware tijden en er zullen zeker ook afvallers zijn. Dat is in eerdere crises ook zo geweest en ik zie geen enkel aanwijzing dat het deze keer anders is, maar zeg nou zelf, je uitgangspunt als ondernemer is prima. Je kosten zijn laag en je business is toch all lean & mean en super wendbaar georganiseerd. En wie kan er meer value for money leveren dan een goede zelfstandig opererende advocaat of jurist?

Precies, niemand. Toch? Slimme cliënten gaan daarvan profiteren is mijn voorspelling.

Deze blogpost van Marijn Rooymans verscheen eerder in Mr.